Comfortair onderhoudsovereenkomst

Met een Comfortair onderhoudsovereenkomst kunt u rekenen op consequent periodiek preventief onderhoud en inspectie, waardoor er minder kans bestaat op storingen. Persluchtinstallaties met een onderhoudsovereenkomst staan minder vaak stil. Kleinjan Compressoren staat er voor garant dat periodiek onderhoud op tijd en volgens de regel wordt uitgevoerd, zonder verdere actie van de gebruiker. De kosten voor het onderhoud staat vooraf vast.

De kenmerken van de Comfortair onderhoudsovereenkomst zijn:

• Uitgevoerd volgens een vaste, ook bij u bekende, lijst van punten.
• Inclusief het servicemateriaal voor de normale onderhoudsbeurten, inclusief arbeid, voorrijdkosten en milieutoeslag.
• Eventuele onvoorziene reparaties en vervangingen van onderdelen zullen op basis van nacalculatie geschieden.
• Vaste contractprijs, afhankelijk van soort installatie en bedrijfsuren.